Foto: European Union Naval Force

Beques per realitzar estudis sobre afers euromediterranis

Nou!

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a la política europea de veïnatge i la política euromediterrània, Diplocat atorga ajuts per cursar el màster en Estudis interdisciplinaris europeus, focalitzat en les relacions de la UE amb els seus veïns del sud i de l’est, al Col·legi d’Europa, campus de Natolín, a Varsòvia (Polònia). El Col·legi d’Europa és la institució d’estudis europeus de postgrau més prestigiosa del continent.

 La data límit per presentar les candidatures és el 18 de gener.

Diplocat atorga anualment un màxim de 2 beques.

Dotació

L'import de cada beca és de 25.000 euros bruts.

Destinataris

Graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en el procés d’integració europea i, més concretament, en la seva política de veïnatge i la política euromediterrània.

Requisits

  • Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d’una universitat situada a Catalunya en els últims 5 anys. També s’admeten les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.
  • Tenir un bon expedient acadèmic.
  • Tenir un nivell de coneixement excel·lent, oral i escrit, de l’anglès i un nivell de coneixement bàsic del francès, llengües de treball del Col·legi d’Europa.
  • Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UpM (UE28+15), de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.

Convocatòria i data límit per presentar les candidatures

La convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la data límit per presentar les candidatures és de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació.


 Més informació: MA in European Interdisciplinary Studies (Col·legi d’Europa - Natolin)

Col·legi d’Europa

Darrera actualització: 22 Desembre 2016

Imprimeix