Beques per realitzar estudis internacionals
Foto: Mer Chau

Beques per realitzar estudis internacionals 2016-2017 (34a edició)

Convocatòria tancada. Data límit: 9 de juny de 2016

Des de l’any 1982, Diplocat ofereix aquests ajuts per realitzar estudis internacionals a l’estranger, d’una durada màxima d’un any.

Aquest programa de beques està destinat a cursar estudis de postgrau sobre integració europea o sobre relacions internacionals. S’accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament o drets humans, sempre que es plantegin des d’una perspectiva internacional.

Diplocat atorga anualment un màxim de 6 beques.

Dotació

L'import de cada beca és de 25.000 euros bruts.

Destinataris

Graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en el procés d’integració europea o sobre relacions internacionals. S’accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament o drets humans, sempre que es plantegin des d’una perspectiva internacional.

Requisits

  • Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d’una universitat situada a Catalunya en els últims 5 anys. També s’admeten les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.
  • Tenir un bon expedient acadèmic, amb una nota mitjana de 7 sobre 10. Aquesta nota haurà de constar en el certificat acadèmic personal lliurat per la universitat del sol·licitant.
  • Tenir un nivell de coneixement excel·lent, oral i escrit, de la llengua (o les llengües) de treball dels estudis escollits.
  • Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.

Convocatòria i data límit per presentar les candidatures

La convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la data límit per presentar les candidatures és de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació.

 Convocatòria tancada. Data límit: 9 de juny de 2016 (15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC).

 Bases de la 34a convocatòria dels ajuts per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2016-2017

 Resolució per la qual s’obre la 34a convocatòria de les beques per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2016-2017 (DOGC 7127, de 25/05/2016)

 Formulari de sol·licitud de la beca

 Carta de recomanació dels professors (en català)

 Carta de recomanació dels professors (en espanyol)

 Carta de recomanació dels professors (en anglès)

  Resolució per la qual s'atorguen ajuts per realitzar estudis internacionals. (DOGC 7164, de 18/07/2016)

 


Amb la col·laboració de:

Obra Social la Caixa

Darrera actualització: 1 Desembre 2016

Imprimeix