Referèndum constitucional a Egipte
Autor: Ahmed Abd El-Fatah (https://www.flickr.com/photos/ahmedcarlos/5558757294)

Cursos de formació d’observadors electorals

Catalunya disposa d’un important capital humà en l’àmbit de la promoció de la democràcia i els drets humans i la resolució de conflictes. Amb la formació d’experts en observació electoral internacional, el Consell pretén aportar un destacat valor afegit a l’acció exterior governamental de foment de la democràcia a nivell internacional.

L’objectiu dels cursos és formar observadors que puguin participar en missions d’observació electoral desplegades per DIPLOCAT, en col·laboració amb altres organismes internacionals o en partenariat amb entitats especialitzades.

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya va organitzar un curs de formació d’observadors electorals, en col·laboració amb ECES (European Centre for Electoral Support) i el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona del 13 al 17 d’octubre de 2014.

Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona dóna suport a les activitats de formació en observació i assistència electoral desplegades pel Consell, seguint les directrius del Pla director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau de 2013-2016 de Barcelona.

Darrera actualització: 20 Juliol 2015

Imprimeix