Màster en Diplomàcia

Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior

MDAE

En un món globalitzat, qualsevol institució, empresa o entitat té la necessitat d’obrir-se al món per desenvolupar les seves iniciatives d’internacionalització i assolir els seus objectius. Malgrat que les institucions catalanes fa més de 30 anys que desenvolupen la seva acció exterior, especialment des de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea l’any 1986, mai han comptat amb sistemes específics de selecció de personal especialitzat en l’àmbit de les relacions internacionals.

Amb l’objectiu de millorar les capacitats de les institucions catalanes en matèria d’acció exterior, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya i la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea van acordar impulsar un programa de formació complementària en matèria de diplomàcia i acció exterior adreçat al personal de les administracions públiques de Catalunya amb experiència internacional.

El Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior és una formació de postgrau innovadora, adaptada a les necessitats d’una administració del segle XXI i concebuda per gestionar una política exterior dinàmica, flexible i preparada per afrontar els reptes d’un món interdependent en l’era de les comunicacions. El programa formatiu, que té una durada de 10 mesos, dóna molt de pes a l’economia, la comunicació i la negociació, sense oblidar els àmbits més clàssics com el dret internacional, els afers europeus o la història de les relacions internacionals.

El Màster està dirigit pel professor Carles Boix, doctor en Ciències Polítiques, màster en Administració Pública per la Universitat de Harvard i catedràtic de Ciència Política i Afers Públics a la Universitat de Princeton i compta amb professors catalans i estrangers vinculats a centres acadèmics de Catalunya, així com amb professors visitants d’altres països.

L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) col·laboren en l’organització d’aquest programa de formació que dóna dret al títol de Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

 Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció dels alumnes del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (DOGC núm. 7359, de 28/04/2017)

 RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció dels alumnes de la cinquena edició del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (ref. BDSN 347029). (DOGC núm. 7375, de 23/05/2017)

Nou!

Cinquena edició

El 18 de maig de 2017 s’ha obert la convocatòria per a la cinquena edició del Màster, en la qual hi pot optar el personal de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals de Catalunya amb experiència o interès demostrable en relacions internacionals i amb un excel·lent domini de l’anglès. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 7 de juny de 2017. Les classes s’iniciaran l’1 de setembre de 2017 i finalitzaran el desembre de 2018.

 Convocatòria cinquena edició

Quarta edició

El 30 de novembre de 2015 es va obrir la convocatòria per a la quarta edició del Màster, en la qual hi podia optar el personal de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals de Catalunya amb experiència o interès demostrable en relacions internacionals i amb un excel·lent domini de l’anglès. El 3 de gener de 2016 es va tancar la convocatòria i es van presentar 48 candidatures, de les quals se’n van seleccionar 19. Les classes van començar el 15 de febrer i finalitzaran el desembre de 2016.

Tercera edició

Entre el 17 de novembre i el 7 de desembre de 2014 va estar oberta la convocatòria pel procés de selecció d’un màxim de 20 alumnes, en la qual hi podien optar el personal de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, i dels consells comarcals i ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Es van presentar 49 candidatures i se'n van seleccionar 17. Les classes van començar el 19 de gener de 2015 i van finalitzar el 20 de novembre de 2015.

Segona edició

La convocatòria per a la segona edició del Màster va estar oberta entre el 18 de desembre de 2013 i el 12 de gener de 2014. En aquesta segona edició hi podia optar el personal de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona amb experiència en l’àmbit internacional i amb un excel·lent domini de l’anglès. Es van presentar 74 candidatures de les quals se’n van seleccionar 19. Les classes van començar el 6 de febrer i van finalitzar el 22 de desembre de 2014.

Primera edició

La convocatòria per a la primera edició del Màster es va obrir el més de maig de 2013 i va estar adreçada exclusivament al personal de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb funcions relacionades amb l’acció exterior. Durant el mes de juny es va realitzar el procés de selecció en el qual es van presentar 33 candidatures i se’n van seleccionar 19. Les classes van començar el 27 de juliol de 2013 i van finalitzar el 3 de juny de 2014.

Amb la participació de:
Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
IBEI - Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona

Darrera actualització: 5 Juliol 2017

Imprimeix