Programa de visitants internacionals

Programa de visitants internacionals a Catalunya

La diplomàcia pública implica necessàriament el diàleg directe amb ciutadans d'altres països. L'objectiu és crear una opinió pública favorable del país i la construcció de relacions estables que creïn un ambient positiu i de confiança per donar a conèixer les polítiques públiques. Comporta establir una comunicació fluïda a tots els nivells i per assolir-ho, és necessària una política de diàleg, people to people, que faciliti l'establiment de compromisos i l'enteniment mutu. Cal, doncs, crear complicitats i cultivar bones relacions amb col·lectius influents per tal  de difondre la realitat del país a fora.

Els programes de visitants internacionals són un instrument clau de la diplomàcia pública, en tant que contribueixen a fomentar la creació d'aquests llaços personals, professionals i institucionals que milloren les relacions entre la societat civil de diferents països i, al mateix temps, permeten conèixer de primera mà la realitat política, econòmica, social, i cultural d'un país, sense intermediaris.

Amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat catalana, els actius i valors del país, el seu teixit empresarial i econòmic i la seva cultura i forma de govern, des de DIPLOCAT s'organitzen programes de visites adreçats a aquells col·lectius que poden ajudar a difondre la nostra realitat a l'exterior.

A través del Programa de visitants internacionals a Catalunya, es convida principalment a decisors i representants polítics estrangers a viatjar a Catalunya, durant un període d'entre dos i tres dies, per reunir-se amb les principals autoritats del país, així com amb representants de la societat civil amb l'objectiu d'oferir-los la possibilitat de conèixer de primera mà la situació política i econòmica del país.

A més, el Programa podrà convidar personatges de reconegut prestigi mundial que, més enllà de la política, puguin tenir un elevat ressò internacional.

Els objectius del Programa són els següents:

  1. Donar a conèixer al món sense intermediaris la realitat catalana i la voluntat del poble català a decidir el seu futur.
  2. Establir relacions de confiança amb representants i decisors polítics estrangers.
  3. Atraure inversions, coneixement, institucions i persones.

D'altra banda, DIPLOCAT ha signat convenis amb entitats prestigioses per organitzar o col·laborar amb els programes de visitants que aquestes realitzen, com és el cas de la German Marshall Fund of the US o el Peres Center For Peace.

Darrera actualització: 16 Març 2015

Imprimeix

German Marshall Fund of the United StatesLa German Marshall Fund of the United States (GMF) va ser fundada l'any 1972 en memòria del Pla Marshall, amb l'objectiu de promoure la col·laboració i l'entesa entre Europa i els Estats Units d'Amèrica. La seva finalitat és donar suport a les persones i les institucions que treballen en l'establiment de vincles transatlàntics i actualment té presència als dos costats de l'oceà amb oficines a Berlín, Bratislava, París, Brussel·les, Belgrad, Ankara i Bucarest.

Aquesta entitat de prestigi internacional va crear el Marshall Memorial Fellowship Program (MMF) l'any 1982 amb l'objectiu d'introduir les noves generacions de líders europeus en l'economia, la política, la societat i les institucions dels EUA. Complementàriament, l'any 1999 la Fundació va iniciar un programa per donar a conèixer la realitat europea als futurs líders nord-americans. Actualment disposa d'una xarxa que aplega els EUA i vint-i-dos països europeus i compta amb més de 2.000 persones associades procedents del món acadèmic, polític, periodístic i econòmic d'empreses o organitzacions no governamentals.

The Peres Center For PeaceEl Centre Peres per la Pau, amb seu a Tel Aviv-Jaffa, és una organització no governamental independent fundada el 1996 pel Premi Nobel de la Pau i president d’Israel entre el 2007 i el 2014, Shimon Peres. L’objectiu del Peres Center és promoure una pau duradora i el progrés a l’Orient Mitjà fomentant la tolerància, el desenvolupament econòmic i tecnològic, la cooperació i el benestar, seguint l’esperit de la visió del president Peres.