Diplomàcia digital

Diplomàcia pública digital i participativa

Catalunya, un territori petit, obert al món i amb una clara vocació internacional, no pot quedar al marge de la creixent presència de diplomàtics, organitzacions internacionals i institucions de diplomàcia pública a internet i a les xarxes socials. En els darrers anys la diplomàcia pública ha anat adoptant aquests nous instruments per tal d'establir més fàcilment un diàleg amb l'opinió pública de països llunyans, tan geogràficament com cultural.

En aquest sentit, la diplomàcia pública, que per definició promou el diàleg bilateral entre actors, comunicar però també escoltar, troba en els instruments digitals un canal òptim per establir aquesta relació. En el món actual, els països, independentment de la seva població, extensió o PIB, però també els ens subestatals com Catalunya amb un missatge internacional a transmetre, no poden ignorar-ho. Si la societat civil internacional és present a les xarxes socials, en un món virtual sense fronteres, la diplomàcia pública catalana també hi ha de ser, ja que aquesta, des dels seus inicis, ha apostat per un diàleg sincer i obert.

Els instruments de diplomàcia digital del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya es defineixen segons el context internacional, ajustant-se al seu públic objectiu, l’opinió pública internacional, per tal de transmetre els seus missatges. En l'actualitat les plataformes en les quals està present el Consell són les següents:

 Twitter

@CatalanVoices

És el principal instrument de diplomàcia pública digital participativa de què disposa en l'actualitat el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Va néixer el mes de març de 2013. Es tracta d'un compte gestionat per una persona diferent cada setmana seguint el concepte “Rotation curation”  inventat per @Sweden i adaptat a nivell d'ens subestatals per @Scotvoices. Els curators de @CatalanVoices, qualsevol persona que hagi viscut a Catalunya almenys durant 3 mesos, independentment de la seva nacionalitat,  piulen en anglès sobre els seus pensaments i vida quotidiana. Presentant una persona diferent cada setmana, que estava en l'anonimat fins aquell moment, es genera un debat al voltant de nous conceptes i temes a partir d’interessos diversos. L'objectiu principal de @CatalanVoices és generar coneixement directe sobre Catalunya per part d'aquells que millor coneixen el país, els seus residents. Podeu veure totes les participacions des de l’adreça d’Internet: www.catalanvoices.com.

Els participants del @CatalanVoices gaudeixen d’un període d’accés gratuït a la versió digital del diari Ara

 En el marc d’un acord amb el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, el diari Ara ofereix als curators del projecte accés gratuït a la seva versió digital durant dos mesos, també amb efectes retroactius amb els participants que ja hi ha hagut durant el primer any de funcionament d’aquest compte Twitter. D’aquesta manera, el Diari posa a la disposició dels participants del projecte l’accés digital a la versió per a subscriptors durant el període esmentat.

@ThIsCatalonia (This is Catalonia)

És el compte oficial de Twitter del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Des d'allí el Consell comunica en anglès  tant les notícies que es generen des del Consell com totes aquelles notícies que es generen sobre Catalunya en anglès o per part de mitjans de comunicació internacionals. Les piulades són generalment en anglès per tal d'arribar al màxim d'usuaris de Twitter, tot i que eventualment també es pot piular en altres idiomes estrangers segons el contingut i el destinatari.

El compte de Twitter té voluntat de respondre les preguntes i suggeriments que es formulen al voltant de l'activitat del Consell o de Catalunya a la xarxa, ja sigui directament o adreçant a la institució corresponent de Catalunya.

 Pinterest

http://pinterest.com/ThisisCatalonia

El compte de Pinterest This is Catalonia busca generar coneixement sobre Catalunya a través del poder d'imatges amb molt d'atractiu, agrupades per diferents categories d'ús habitual en aquesta xarxa social. Està obert a la participació d'altres usuaris seleccionats de Pinterest que, amb les seves aportacions, enriqueixen el mosaic ofert.

 Google Hangouts i  Canal YouTube

http://www.youtube.com/user/DiplocatOficial

Google Hangouts permet la trobada virtual de diferents persones des de diferents parts del món, retransmetent la seva conversa en directe i després fent-la accessible per mitjà de YouTube. 

Els Google Hangouts del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya tenen com a finalitat establir debats de curta durada a través de Google+, ja sigui al voltant dels temes d'actualitat a Catalunya o bé sobre els temes d'interès global sobre els quals Catalunya té expertesa, amb diferents punts de vista catalans i d'altres parts del món.

Darrera actualització: 26 Setembre 2014

Imprimeix

EYE Catalunya