Parlament de Catalunya

Política i govern

Catalunya, nacionalitat autònoma, exerceix l'autogovern dins l'Estat espanyol, d'acord amb la Constitució de 1978 i el nou Estatut d'Autonomia aprovat l'any 2006. La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament Catalunya i data de l'any 1359. Està integrada pel Parlament, la Presidència, el Govern (constituït pel Consell Executiu) i altres institucions d'autogovern com el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes.

La Generalitat té àmplies competències en matèries com educació, sanitat, seguretat ciutadana i protecció civil, cultura, política lingüística, indústria, urbanisme, habitatge, política territorial, transports i medi ambient, entre d'altres. Catalunya disposa d'un cos de policia propi, els Mossos d'Esquadra, que des de l'1 de novembre de 2008 està desplegat a tot el territori. En matèria jurídica s'hi aplica el dret civil català, de tradició històrica, la modificació del qual és competència exclusiva de la Generalitat.

El Parlament català és un dels més antics d'Europa: els seus orígens es remunten a l'any 1283, quan el rei Pere II el Gran va perdre el poder absolut i va passar a necessitar també l'autorització dels estaments del clergat, la noblesa i els representants de les viles del país per aprovar les normes. Les Corts Catalanes, integrades pels tres estaments, es consideren un autèntic parlament medieval.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació:  Breu introducció a les institucions polítiques de Catalunya (en anglès)

Darrera actualització: 13 Octubre 2017

Imprimeix