Moviments d’autodeterminació postcolonials a Europa: el cas català – Università degli Studi di Napoli Federico II // Nàpols, Itàlia
Foto: DIPLOCAT