Pressupostos

Pressupostos del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) aprovats pel Parlament de Catalunya

Exercici pressupostari Ingressos i despeses Memòries de programa Inversions reals Annex de personal Estats financers
2017            
2016 *          
2015            
2014            
2013 *          
2012            

 * El Parlament de Catalunya no va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2013 i 2016 i es van prorrogar els comptes de l'any 2012 i 2015.

Freqüència d'actualització: Anualment

Darrera actualització: 12 Juny 2017

Imprimeix

Comptes anuals i informes d'auditoria

Comptes anuals i informes d'auditoria del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

Exercici pressupostariComptes anualsInformes d'auditoria
2015

Freqüència d'actualització: Anualment

Darrera actualització: 10 Novembre 2016

Imprimeix

Contractació

Relació de contractes subscrits pel Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) des l'any 2013.

Codi expedient Tipus de contracte Procediment Descripció del contracte Import adjudicació Import execució Nom adjudicatari Data adjudicació Expedient de contractació
7230-2013-12 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Assessorament i assistència pràctica en tècniques i estratègies d'acció exterior en l'àmbit internacional. 324.000,00€ 324.000,00€ INDEPENDENT DIPLOMAT 17/06/2013
7230-2014-09 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Assessorament i assistència pràctica en tècniques i estratègies d'acció exterior en l'àmbit internacional. 648.000,00€ 648.000,00€ INDEPENDENT DIPLOMAT 05/11/2013
7230-2015-40 5. SERVEIS Negociat sense publicitat Assessorament i assistència pràctica en tècniques i estratègies d'acció exterior en l'àmbit internacional. 560.400,00€ 420.300,00€ INDEPENDENT DIPLOMAT 20/12/2014
7230-2016-10 5. SERVEIS Menor Contracte de manteniment de la climatització 314,43 € 314,43 € MIBAIR, SL 01/01/2016
7230-2016-10 5. SERVEIS Menor Manteniment font d'aigua de l'oficina 148,00 € 148,00 € SERVIROC,Mantenimiento y Servicios 01/01/2016
7230-2016-16 5. SERVEIS Menor Gestió de personal 3.644,88 € 3.644,88 € GesDocument y Gestión S.A 01/01/2016
7230-2016-19 5. SERVEIS Menor Prevenció riscos laborals - Egarsat TRIMESTRAL 882,30 € 882,30 € EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. 01/01/2016
7230-2016-2 5. SERVEIS Menor Destrucció de deocuments 320,74 € 320,74 € ECO-SHREDDER SERVEIS, SL 01/01/2016
7230-2016-2 5. SERVEIS Menor Gestió de residus 1.187,28 € 1.187,28 € FEMAREC, SCCL 01/01/2016
7230-2016-24 5. SERVEIS Menor Servei de neteja d'oficina anual 9.620,16 € 9.620,16 € SELMAR, SA 01/01/2016
7230-2016-32 5. SERVEIS Menor Manteniment oficina 1.305,24 € 1.305,24 € MONTAJES INDUSTRIALES BARCELONA, S.A. 01/01/2016
7230-2016-4 5. SERVEIS Menor Assessorament Fiscal i comptable anual 11.400,00 € 11.400,00 € FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L. 01/01/2016
7230-2016-64 5. SERVEIS Menor Subscripció ACN Premsa Digital i provisió de contingut per part de la Catalan News Agency (CNA) 17.900,00 € 17.900,00 € Intracatalònia, SA Agència Catalana de Notícies 01/01/2016
7230-2015-111 5. SERVEIS Menor Auditoria financera dels comptes anuals del 2015 6.569,00 € 6.569,00 € FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L. 13/01/2016
7230-2016-53 5. SERVEIS Menor Desplaçament, allotjament, despeses i honoraris del ponent pel Debat Global Diplocat: Un nou paradigma econòmic per a una Catalunya sostenible 48.249,31 € 48.249,31 € JEREMY RIFKIN ENTERPRISES 05/04/2016  
7230-2016-145 5. SERVEIS Menor Auditoria financera dels comptes anuals del 2016 6.599,00 €  6.599,00 €  FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. 01/01/2017
7230-2017-32 5. SERVEIS Menor Contracte de manteniment de la climatització 317,57 € 317,57 € MIBAIR S.L. 01/01/2017
7230-2017-25 5. SERVEIS Menor Assessorament Fiscal i comptable anual 11.400,00 € 3.800,00 € FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L 01/01/2017
7230-2017-26 5. SERVEIS Menor Gestió de personal 3.644,88 € 3.644,88 € GESDOCUMENT Y GESTIÓN, S.A 01/01/2017
7230-2017-38 5. SERVEIS Menor Manteniment de l'oficina 1.305,24 € 1.305,24 € Montajes Industriales Barcelona, S.A. 01/01/2017
7230-2017-4 5. SERVEIS Menor Gestió de residus 1.187,28 € 1.187,28 € FEMAREC, S.C.C.L. 01/01/2017
7230-2017-30 5. SERVEIS Menor Manteniment font d'aigua de l'oficina 148,00 € 148,00 € SERVIROC Mantenimientos y Servicios, S.L 01/01/2017
7230-2017-23 5. SERVEIS Menor Prevenció riscos laborals Egarsat- TRIMESTRAL 882,30 € 882,30 € EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. 01/01/2017
7230-2017-24 5. SERVEIS Menor Servei de neteja d'oficina anual 9.620,16 € 9.620,16 € SELMAR S.A. 01/01/2017
7230-2017-33 5. SERVEIS Menor Subscripció ACN Premsa Digital i provisió de contingut per part de la Catalan News Agency (CNA) 17.900 € 17.900 € INTRACATALONIA 01/01/2017

Podeu accedir al detall d'aquests contractes des del web del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Freqüència d'actualització: Sempre que sigui d'aplicació

Darrera actualització: 31 Agost 2017

Imprimeix