Reunió del Ple del Consell
Foto: Rubén Moreno

Membres

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya té una naturalesa publicoprivada i desenvolupa les activitats a partir d'uns valors propis que són la transversalitat, la proximitat i la coordinació. Aquests valors li permeten interactuar i establir vincles entre el Govern de la Generalitat i els diferents actors de la societat civil catalana representada a través dels seus membres.

Institucions públiques

Entitats financeres i empresarials

Entitats socials i esportives

Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics

Darrera actualització: 18 Setembre 2017

Imprimeix