Avió de paper
Foto: Garry Knight (https://www.flickr.com/photos/garryknight/5703519506)

Missió i objectius

En relacions internacionals, el terme diplomàcia pública defineix el conjunt d’actuacions de comunicació adreçades als públics internacionals amb l’objectiu d’establir-hi un diàleg per tal d’informar-los i, en darrer terme, influir positivament sobre la imatge que tenen de nosaltres. Aquesta és la raó de ser del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, una institució creada el novembre de l’any 2012 com un consorci públic-privat que té per objectiu explicar Catalunya al món i incidir en l’opinió pública internacional per tal de millorar la imatge i el prestigi del país a l’exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb ciutadans i institucions d’altres països.

El Consell també encoratja la societat civil catalana a implicar-se i contribuir en els principals reptes i debats internacionals. Si Catalunya vol esdevenir un actor internacional de primer ordre, és cabdal que les institucions i entitats del país puguin aportar el seu punt de vista a l’hora de construir una societat internacional més justa, pacífica, democràtica i sostenible.

Les activitats del Consell inclouen algunes de les pràctiques habituals de la diplomàcia pública: des d’un programa de visitants internacionals adreçat a personalitats estrangeres, fins a iniciatives de diplomàcia digital, debats acadèmics, trobades empresarials, contactes amb premsa estrangera o intercanvis de bones pràctiques internacionals. A més, el Consell treballa per reforçar les capacitats en relacions internacionals dels ciutadans, de les entitats i de les administracions de Catalunya, alhora que els anima a ser actius en les principals iniciatives de governança global. 

 Connexió global, diàleg internacional. (CA)

 Conexión global, diálogo internacional. (ES)

 Conexion globau, dialòg internacionau. (OC)

 Global connection, international dialogue. (EN)

 Connexion globale, dialogue international. (FR)

 Globale Einbindung, internationaler Dialog. (DE)

 Global forbindelse, international dialog. (DA)

 Connessione globale, dialogo internazionale. (IT)

 Wereldconnectie, internationaal dialoog. (NL)

 Globalne połączenie, międzynarodowy dialog. (PL)

 Ligação global, diálogo internacional. (PT)

Darrera actualització: 23 Març 2017

Imprimeix